WALDBELLEGER MUSEK


S A I S O N    2 0 2 2 / 2 0 2 3 : 

                                     

04.02.2023           Galaconcert 2023

24.03.2023           Generalversammlung

01.05.2023           1.Mee-Feier

30.05.2023          Sprangprozessioun zu Iechternach

17.06.2023           Wake-UP zu Miedernach

18.06.2023           Concert op der Place d’armes

21.10.2023          90ties Party zu Waldbëlleg 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.                                          

Created by CGo  2023