WALDBELLEGER MUSEK

D'Waldbëlleger Musek haut

D'Waldbëllerger Musek bestet aus 45 aktiven Musiker, engem Komité vun 5 Leit, ënnert der Leedung vum Annik Reinert 

Weider liesenS A I S O N    2 0 1 8 / 19 : 


25/09/2018 : Concert op der Place d'armes
06/10/2018 : Commémoratiounsdag zu Waldbëlleg
13/10/2018 : Hämmelsmarsch zu Haler
03/11/2018 : Hämmelsmarsch zu Krëschtnech
10/11/2018 : Hämmelsmarsch zu Waldbëlleg
23/11/2018 : Cäcilieconcert mam Männerchoer an der Kierch zu Krëschtnech
09/02/2019 : Wanter-Galaconcert an der Sportshal zu Waldbëlleg
24/03/2019 : Kaffi, Kuch a Kniddelen an der Kaffiteria vun der Sportshal
28/04/2019 : Cortège Kommunioun
01/05/2019 : 1. Mee Feier
02/06/2019 : Millefest am Mëllerdall
10/06/2019 : Concert mat der Konsdrefer Musek zu Bech
11/06/2019 : Sprangprozessioun
22/06/2019 : TeDeum
07/07/2019 : Concert um Duerfest zu Bur
14/07/2019 : Concert zu Rouspert

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.                                          

Created by Camille Goedert - Feb19